Werkwijze

Wij leren door te doen, ook wel bekend als ervaringsgericht en procesgericht. Bij ervaringsleren zorg je ervoor dat zoveel mogelijk zintuigen geprikkeld worden, waardoor je het geleerde veel intenser beleeft en makkelijker onthoudt. Wij leren van en met de dieren en in de natuur! Daarnaast gaan we uit van de krachten van het kind (en het gezin). In je eigen kracht sta je het sterkst en dat is daarom het startpunt van onze zorg.

Begeleiding is altijd maatwerk. Daarom zullen wij samen met u en met uw kind gaan kijken wat de beste weg is. In grote lijnen doorgaan we de volgende stappen:

Intake
Onze zorg begint met de intake. Dit is een uitgebreid gesprek waarin we de hulpvraag gaan inventariseren. We bespreken alle ervaren problemen, aandachtspunten, eventuele onderzoeken die eerder gedaan zijn, (medische) achtergrond en gezinssituatie. Maar we bespreken ook wat er al wel heel goed gaat, wat de kwaliteiten en krachten van uw kind zijn en waar de interesses liggen. We zullen uitgebreid informatie geven over de mogelijkheden bij ons en we zullen u een rondleiding geven. U kunt al uw vragen stellen.

Vervolg
Daarna stellen we samen met u en uw kind doelen op. Deze doelen gelden voor de komende 10 weken. Deze doelen zetten we in een lijst en zullen we allen ondertekenen. Naar aanleiding van deze doelen maken we een plan van aanpak. We starten met wat wel goed gaat en werken van daaruit naar de punten die verbeterd kunnen worden. Na 10 weken plannen we een evaluatiegesprek in waarin we het hele traject evalueren, bekijken of de doelen behaald zijn en of eventueel nodig is om het traject te continueren. Als het tussentijds nodig is om in gesprek te gaan zullen we daar uiteraard tijd voor vrij maken en een afspraak inplannen.

Jeugdzorg
Denkt u dat uw kind jeugdhulp nodig heeft? Neem dan eerst contact op met het sociaal domein van uw gemeente. Zij zullen met u bepalen welke zorg het beste past. U hebt altijd recht op vrije zorgkeuze en kunt bij uw gemeente aangeven dat u onze zorg wilt ontvangen. U kunt contact opnemen via de volgende telefoonnummers:
Gemert- Bakel: 0492-378500 / cjg@gemert-bakel.nl
Laarbeek: 0492- 469700/ cjg@laarbeek.nl
Helmond: 0492- 587777
Deurne: 0493- 387711
Asten: 0493- 671234
Someren: 0493- 494888/ someren.jeugd@peelgemeenten.nl

 

“De natuur kent het grote geheim en glimlacht.”(Victor Hugo)